Binding met derden 2018-05-02T22:34:17+00:00

Praktische therapie voor
jongeren en gezinnen

Binding met derden

Bij de ondersteuning van een gezin is de samenwerking tussen de betrokken organisaties van grote waarde. Als de betrokken hulpverleners op één lijn zitten, kunnen de ouders dat ook. Het effect: er ontstaat rust en het gezin leert sneller om zelfstandig problemen op te lossen. Er gaat geen energie en aandacht bij ouders verloren in de organisatie om alle hulpverleners met elkaar in contact te brengen en erop toe te zien dat ieder zijn taak uitvoert.

Effectieve samenwerking

Ouders maken zich al genoeg zorgen en laten we hen, door effectieve en krachtige samenwerking, ondersteunen zodat ze zo snel mogelijk met vertrouwen weer op eigen benen kunnen staan.

Praktijk Binding neemt daarin een actieve rol. De samenwerking met Maatschap Psychotherapie Barneveld en Elan Barneveld is daar een voorbeeld van. De lijnen zijn kort en de overleggen snel gepland.

neem contact op

Wat zeggen anderen

Benieuwd naar wat andere zeggen over Praktijk Binding? Lees hieronder de reacties van een aantal mensen die individuele hulpverlening, ouderbegeleiding of gezinstherapie hebben gevolgd bij Praktijk Binding in Barneveld.